Kancelaria Współpracująca - Kraków/Wieliczka

Kancelaria Adwokacka STG A. Sierbiński, Gałka i Partnerzy Spółka partnerska

ul. Porucznika Bolesława Szpunara 27A
32 - 020 Wieliczka

tel. (12) 418 - 04 - 06
e – mail: biuro@kancelariastg.pl

Artur Sierbiński

Adwokat

e – mail: asierbinski@kancelariastg.pl

Wspólnik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat Izby Adwokackiej w Krakowie. Specjalista w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw. Świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców m. in. w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, transportowego, farmaceutycznego. Podczas dotychczasowej praktyki brał udział w obsłudze inwestycji kapitałowych, doradztwie przy nabywaniu i zbywaniu innych przedsiębiorstw, konstruował oraz opiniował umowy handlowe zawierane w obrocie profesjonalnym. Posługuje się językiem angielskim

Łukasz Gałka

Adwokat

e – mail: lgalka@kancelariastg.pl

Wspólnik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Adwokat Izby Adwokackiej w Krakowie. Specjalista w zakresie procesu cywilnego, prawa karnego oraz prawa spółek handlowych. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest specyfika funkcjonowania zarządu jako organu managerskiego spółek kapitałowych. Podczas swojej dotychczasowej praktyki wielokrotnie współprowadził postępowania sądowe z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w szczególności zaś procesy przeciwko sklepom wielko – powierzchniowym o zwrot nienależnie pobranych od dostawców świadczeń pieniężnych (tzw. "opłat półkowych"). Posługuje się językiem angielskim.