Zakres usług

Kancelaria skupia się na obsłudze przedsiębiorców świadcząc pomoc na podstawie umowy stałej obsługi prawnej oraz umów, których przedmiotem jest określona usługa prawna.

Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku usługi dotyczyć mogą takich dziedzin prawa jak:

W ramach wyżej wymienionych dziedzin prawa Kancelaria pomaga w następujący sposób:

Kancelaria wyspecjalizowana jest w obsłudze spółek z szeroko rozumianej branży elektro – energetycznej.

Zespół Kancelarii posiada szeroką wiedzę i praktykę prawniczą zdobytą we współpracy z licznymi przedsiębiorstwami energetycznymi działającymi w Polsce jak i za granicą. Posiadane przez nas doświadczenie pozwala na znalezienie optymalnych rozwiązań oraz do zminimalizowania kosztów ponoszonych przez naszego Klienta.

Do naszych kluczowych Klientów zaliczają się przedsiębiorstwa z branży energetycznej.

SPECJALIZACJE:

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw energetycznych
 • negocjowanie umów i kontraktów
 • reprezentacja Klienta przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi
 • reprezentacja Klienta przed organami administracyjnym
 • reprezentacja Klienta w stosunkach handlowych z zagranicznymi kontrahentami
 • obsługa prawna realizacji międzynarodowych kontraktów

PROJEKTY ENERGETYCZNE:

 • budowa i remonty bloków energetycznych
 • modernizacja kotłów różnego typu
 • budowa instalacji oczyszczania spalin (np. odazotowania i odsiarczania spalin
 • kontrakty typu EPC
 • prace budowlano-mechaniczne dla istniejących obiektów energetycznych
 • prace montażowe
 • prace rozruchowe
 • prace serwisowe

W zakresie usług świadczonych na rzecz osób fizycznych, Kancelaria podejmuje się spraw niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dotyczących między innymi prawa rzeczowego, spadkowego, rodzinnego oraz ubezpieczeń.